Polskie zespoły artystyczne przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie jest centralną jednostką z należącymi do niego oddziałami, rozlokowanymi na terenie Rejonu Wileńskiego – jest ich 13. Jednym z zadań Ośrodka Kultury jest organizowanie amatorskich zespołów artystycznych, wspieranie i upowszechnianie tradycji. Cenimy i pielęgnujemy wielonarodowe dziedzictwo naszej ojczyzny, gdyż bez swej różnorodności Wileńszczyzna nie byłaby Wileńszczyzną.

Wśród działających tu 25 zespołów większość stanowią zespoły polskie – jest ich 18. Poprzez swą aktywną działalność promują polską kulturę i tradycję biorąc udział w różnych koncertach, festiwalach, projektach telewizyjnych, konkursach na terenie kraju i poza jego  granicami. Większość zespołów ma nawiązane bliskie stosunki współpracy z zespołami artystycznymi różnych regionów z zagranicy – Polski, Białorusi, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych itd.

Zapraszamy do zapoznania się z Polskimi zespołami artystycznymi, działającymi przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie.

Zespoły Artystyczne