Zespół Folklorystyczny „Sużanianka“

Rok założenia: 1989
Kierownik: 
Margaryta Krzyżewska

Zespół Folklorystyczny „Sużanianka” został założony w kwietniu 1989 roku. Założycielami byli I. Szpakow i L. Stankiewicz, a pierwszy kierownik – A. Kalinow. Obecnie zespół składa się z 10 kobiet, dla których śpiew w zespole jest integralną częścią ich życia społecznego i kulturalnego. Repertuar składa się z lokalnych pieśni ludowych, piosenki świąt kalendarzowych, przyśpiewki i przedstawienia, współczesne piosenki o Wileńszczyźnie, pieśni religijne i pogrzebowe, pieśni ludowe i patriotyczne. Zespół aktywnie uczestniczy w różnych koncertach, przeglądach i festiwalach w rejonie i kraju.