Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna“

Zespół Pieśni i Tańca “Ojcowizna”powstał i rozwija swą działalność od 2017 r. Podstawowym celem zespołu jest pielęgnowanie tradycji, kultury, pieśni i tańców z Wileńszczyzny. Jednak na repertuar “Ojcowizny” składają się nie tylko utwory ziemi wileńskiej, ale też pieśni i tańce ogólnopolskie, patriotyczne i religijne. Kierownikiem artystycznym, a zarazem założycielem zespołu jest Wioletta Leonowicz. Grupą taneczną kieruje Teresa Andruszkiewicz, kapelmistrz – Krzysztof Stankiewicz.