Zespół Taneczny „Przyjaźń“

Rok założenia: 2010
Kierownik: 
Tatjana Sinkiewicz
Liczba osób w zespole i wiek: 
47 osób, 5-17 lat

Młodzieżowo dziecięcy Zespół Taneczny „Przyjaźń” został założony w 2010 roku przez Tatjanę Sinkiewicz. Działa przy Mejszagolskim Oddziale Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie.  Repertuar stanowią polskie i litewskie tańce ludowe. Zespół jest środowiskiem  ksztaltującym i utrwalajacym więź oraz postawę społeczną i patriotyczną. Kolektyw uczestniczył i wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia za udział w koncertach, festiwalach i uroczystościach.