Zespół wokalny „INVENTUM“

Rok założenia: 2016
Kierownik: 
Grzegorz Pilecki
Liczba osób w zespole i wiek: 
5 osób, 14-37 lat

Zespół INVENTUM został założony z 2 kolektywów, śpiewających w kościołach w Korwiu i w Duksztach. Celem było – zacząć śpiewać utwory świeckie w jęz.polskim, rosyjskim i angielskim. Śpiewamy w ośrodkach kultury rejonu wileńskiego i poza jego granicami. Największym osiągnięciem jest udział w takich festiwalach, jak Cecyliada (Landwarów), Ciebie Boże Wysławiamy (Wilno) i SIELOS2016 (Olita).