Zespół Wokalny „Jezioranka“

Rok założenia: 1988
Kierownik: 
Justyna Raczyńska
Liczba osób w zespole i wiek: 
17 osób, wiek 25-70 lat

Zespół powstał w 1988 roku, łączy 17 osób, w tym 12 kobiet i 5 mężczyzn. Zespół prezentuje wileński folklor, wykonuje polskie piosenki ludowe, patriotyczne jednocześnie sobie akompaniując harmonią, perkusją, tamburynem, skrzypcami, metalofonem, intrumentem klawiszowym. Zespół występuje podczas spotkań, świątecznych przedstawień, koncertów na Litwie, w Polsce i na Białorusi. We wrześniu 2016 roku ,,Jezioranka” wystąpiła na XIII Biesiadzie Kresowej w Giżycku, w Polsce, zdobywając wyróźnienie.