Zespół wokalny „Oktawa“ 

Rok założenia: 2005
Kierownik: 
Grzegorz Pilecki
Liczba osób w zespole i wiek: 6 osób, 37-65 lat

Zespół „Oktawa” powstał założony w 2005 roku przy Ośrodku Kultury w Korwiu. Założycielką zespołu była Iwona Bujnowska. Od roku 2008 kierownictwo przejął  Zbigniew Makowski. Zespół działa ponad 10 lat.  Za ten okres czasu dał wiele koncertów oraz brał z powodzeniem udział w różnych przeglądach i festiwalach. Stara się zachować dziedzictwo kulturowe Wileńszczyzny , oraz poświęca dużo uwagi na pielęgnację polskiej pieśni ludowej zarówno tej tradycyjnej jak i współczesnej, a także sięga po repertuar klasyczny. W repertuarze posiada wiele kolęd i pastorałek. W roku 2016 kierownikiem zespołu został Grzegorz Pilecki.