Zespół Wokalny Seniorów „Pogoda“

Rok założenia: 2013
Kierownik: Stanisław Mażejko 

We wrześniu 2011 r. została założona wspólnota seniorów „Optymiści”, która rozpoczęła swoją działalność w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie. Po dwóch latach (w roku 2013) część seniorów wspólnoty zgromadziła się w zespole wokalnym o tej samej nazwie – „Optymiści”. Zespołem kierowała Władysława Rasułowa. Pierwszy występ odbył się w dwuletnią rocznicę działalności. Ta data jest dniem narodzin zespołu. Zespół seniorów występował nie tylko dla mieszkańców swojego miasteczka, ale także w innych miejscowościach rejonu wileńskiego: Werusowie, Suderwie. W listopadzie 2013 r. zespół odwiedził przyjaciół w Daugavpilsie na Łotwie, gdzie również miał koncert. Od czerwca 2014 roku zespołem zaczął kierować Hieronim Czernis, który w krótkim czasie wzbogacił repertuar zespołu o popularne polskie pieśni ludowe, pieśni Wileńszczyzny i  utwory twórczości własnej. Z nowym kierownikiem zespół występował w Jawniunach (rej. szyrwincki), Solecznikach, Sużanach, uczestniczył w dożynkach w Pikieliszkach. Od czerwca 2015 roku zespołem kieruje Stanisław Możejko. Jest przygotowywany nowy repertuar z piosenek polskich, litewskich i rosyjskich. Także zapadła decyzja zmienić nazwę zespołu na „Pogoda”.